Newbie

Huidige Locatie> Home> Newbie

Klassen Introductie

Gepubliceerd: 2013-10-10

 

Krijger


De krijger heeft een heldhaftig karakter en zijn aanvalsvaardigheden kennen hun gelijken niet. Toen de machtige goden vielen werden de krijgers ondergedompeld in wanhoop en chaos. Toen het kwaad begon met haar plundertocht door de wereld, en de door hun aanbeden Krijgsgod niet thuis gaf, werden de krijgers het hardst geraakt.


Toen de grote Zwaardmeester Arcolyte verscheen in de wereld, en met zijn gigantische zwaard de Daemoi versloeg en de in wanhoop gehulde mensheid weer hoop gaf, verscheen ook de vreesloze krijger zoals we die nu kennen op het toneel. Na hem hebben velen getracht de excellente zwaardkunsten van de Zwaardmeester onder de knie te krijgen.


De krijger is de klasse die zich het meest op zijn gemak voelt dichtbij de vijand. Met hun immense zwaard in de hand, die voor hun getrainde armen licht is als een veertje, zijn ze zowel in de aanval als in de defensie een geduchte tegenstander. In de hitte van de Vulkaanregionen of de koudte van de ijstijd, onder alle omstandigheden zijn ze getraind om vol overgave en met succes de strijd aan te binden met een ieder die in de weg staat. Hun zwaard komt tot leven in het gevecht, hetzelfde geldt voor de ziel van de ware krijger. Iedereen in het land is het erover eens: ooit zal het kwaad in de wereld vallen voor het zwaard van de Krijger.

 Krijgster

De krijgster beschikt over een sterke wilskracht en flexibele geest en geniet het respect van alle strijders van het land. Na de inval van de Deimos monsters was de oorspronkelijke rust van het land van Yaan gruwelijk verstoord. De oorlog met het kwaad was slechts een kwestie van tijd.

In deze gevaarlijke tijd ontstond oorlogsgodinFinetia.Deze godin, die vanaf haar geboorte al uitblonk in alle facetten van het zwaardgevecht, heeft door haar grote wijsheid enkele grootste verbeteringen aangebracht in de kunst van het Zwaard. De technieken die niet geschikt waren voor vrouwen liet ze achter, en kwam zo tot een vrouwelijke variant van de zwaardenvechtkunst. Ze combineerde lichtheid en snelheid, en slaagde erin een stijl en techniek de maken die op niets leek dat al bestond.

De krijgster is op haar best wanneer ze dichtbij de vijand is. Ze hanteert het immense zwaard dat aangepast is voor haar om nog dodelijk en sneller te zijn. Ze doet noch in de aanval, nog in de defensie onder voor de krijger. Door de vele gevechten met het kwaad is door de jaren heen haar zwaard bijna samengegroeid met haar wilskracht en haar honger naar het bloed van de demoische vijand. Ook heeft zij ze zich de kunst van de zwaarddefensie, waar ze het gigantische zwaard hanteert als ware het een schild, eigen gemaakt. Ze staat beslist haar mannetje en heeft gezworen hde kortstondige vrede in het Yaarlman Keizerrijk met haar leven te beschermen.


 

Magiër


Met een granieten geest en een enorme wijsheid staat de magiër op eenzame hoogte in het land van Gaia. Nadat de Godenwijs was gebroken, en de Goden waren gevalen, waren ook de bovennatuurlijke wezens die de elementen beheersten vergaan. De wereld had tienduizend jaar lange een balans der elementen gekend, welke verdween en het Legioen der Diepten begon haar inval. Toen ook de magische elementen dreigden te ontsporen vond de wereld haarzelf in een staat van chaos, en wanhoop.


Nu, met de god der magische kunsten Nilotias als hun vertegenwoordiger , reizen deze intelligenste en meest wijze der mensen overal waar zij nodig zijn. Ze bestrijden de duistere krachten en gebruiken hun wijsheid en magie om de ontwrichte balans der elementen eens en voor altijd recht te zetten.


Demagiër is het meest geschikt om op afstand zijn magische kunsten het werk te laten doen. Bliksem en vuur behoren tot zijn sterkste magie. Hoe talrijk zijn tegenstanders ook zijn, door het beheersen van de elementen zal hij ze een voor een, of alle tegelijker, van de aardbodem doen verdwijnen. Naast zijn kunsten der destructie kan de magiër zijn talent ook in zetten om te genezen, wat voor zijn gewonde strijdmakkers een niet te missen vaardigheid is. Een leger met een uitmuntende magiër in hun gelederen zal onverslaanbaar zijn..


Tovenares

In het land van Faahm bevinden zich vrouwen met een uitzonderlijke talent en gevoeligheid voor de occulte wereld der elementen. Met het langzaam voortschrijden van de Langste Oorlog, en het teloorgaan van duizenden zielen, is ook de fragiele balans der elementen hevig ontwricht geraakt. Misschien is het woord balans al te veel gezegd.

Mysterieuze moeder der elementen Niya werd wakker in deze donkerste aller tijden en werd getroffen door een vlaag van inspiratie toen zij de verloren balans zag. Ze verkreeg de woeste kracht die de natuur naar haar hand kon zetten. Maar zelfs dit was haar niet genoeg, en ze spendeerde haar gehele leven met verdere studie, totdat zij een magisch systeem had opgezet dat de natuur kon beheersen.

De Tovanares beoefent haar magische kunsten op lange afstand. Samen met andere Heersers en Heldinnen voelt ze zich thuis op het bloedige slagveld, haar duizenden overwinningen aldaar vullen menig legende en strijdlied. Wanneer zij niet haar vijanden angst inboezemt door bliksem te doen neerslaan op schedels of het vuur des doods ontsteekt, zal ze op de achtergrond haar kameraden genezen opdat zij hun strijd kunnen voortzetten. Deze combinatie tussen het genezende enerzijds en destructie anderzijds maken haar de schrik van het slagveld.Boogschutter

Met het zicht van de adelaar en de snelheid van een luipaard is de boogschutter een zeldzame strijdkracht onder de mensen. Hij is de bekendste jager in de wereld, maar met de verwoestende inval der Deimos die de wereld onderdompelde in dood en verderf, verging ook het grootste gedeelte aan flora en fauna van het land.

Maar deze penibele tijd zag ook de geboorte van de vrijste aller goden:Kailaan. Hij nam het besluit om zich aan te sluiten bij de Heilige Zwaardmeester Arcolyte en samen op zoek te gaan naar vergelding voor wat de demonen het Yaarlman Keizerrijk hadden aangedaan.Kailaan’s meesterlijk hanteren van de boog heeft legendes geinspireerd en vijanden op de vlucht doen slaan. Of het nu een enkel schot is of een reeks van dodelijke pijlen, een vijand of een groep van demonen, deze boogschutter draait er zijn hand niet voor om.

De boogschutter is de klasse die het beste aanvalt op lange afstanden, hij is een expert die de vijand bespiedt, in een ogenblik de beste aanvalspositie vindt en van ver toeslaat. De boogschutter verbruikt het minst van alle klassen. Met zijn boog is hij de eerste die toeslaat, de laatste die overeind blijft. Het is zoals men leest in de legende, als de eerste pijl zijn doel raakt, hoeft de tweede niet gebruikt te worden…


Boogschutster:

Door haar bovennatuurlijke zintuigen en haar pijlsnelle reacties is de boogschutster een geduchte tegenstander. Van oudsher staat zij bekend om haar harde werklust, die zich in een nimmer aflatend enthousiasme voor de strijd.

Toen de Goden vielen en de Deimos Plaag het land veroverde, de mensen overmeesterde en het keizerrijk plunderde, verscheen de even zo wonderlijke als goddelijke Azane, haar epische expertise op het gebied van de jacht was stof van vele legenden.

Zij bracht samen met haar legioen aan elite boogschutsters een sprankje hoop mee voor het rijd der demensen. Met de kruisboog in hun handen en bloedlust in hun ogen doen zij onder voor niemand op het slagveld.

 
  De boogschutster is de klasse die het effectiefst is op grote afstand. Door haar hoge alertheid en zeer sterke zintuigen, die zij op het slagveld combineert met finesse en doelgerichtheid, is ze een niet te geringschatte tegenstandster. Door haar snelheid heeft de tegenstander zelden tijd om iets terug te doen, en door haar expertise op de lange afstand is zij onontbeerlijke voor de tactische heerser.