Newbie

Huidige Locatie> Home> Newbie

Beproevingsplaats

Gepubliceerd: 2013-10-10

 

Heroische Beproevingen:

 Moeilijkheidsgraad:★★★

 Na de Honderdjarige Oorlog, verdween samen met Vuurdemoon Yalosh ook het Diepten Legioen van de aardbodem, terug naar de duisternis van de Diepten. De toegangspoort naar de Diepten werd afgesloten door Gillia, Godin der Lotsbestemmingen en de Drakenheer Jalohr. Maar de magische kracht waarmee de poort werd gesloten werd dag voor dag zwakker, al naar gelang de krachten van de Deimos Plaag sterker en sterker werden. Zowel Gillia als Jalohr wachtten vurig op de komst van Arcolyte’s opvolger, iemand met zijn wilskracht en vechtlust. Ze stichtte een plek waar de macht der oude Drakengoden heerst, en alleen de sterkste kunnen overleven. In deze plek der beproevingen wacht de legendarische en Voorwereldse held van het keizerrijk: Spiritu Zwaardicus Farrate. De enige mens die alle Diepte Gruwelen het schrik op het lijf joeg. Om enkel voor hem te staan heb je al de moed der leeuwen nodig. Ooit was hij de strijdmakker van Arcolyte, en om zijn wil te doen voltrekken is hij naar deze plek gekomen, als Beproever. En zodoende zijn we aangekomen bij de eerste der beproevingen: De Heroische!  


 Monsters:Spiritu Sancti Lansier Spiritu Sancti Griffioen Spiritu Zwaardicus Farrate(Baas)

 Willekeurige lokaties::Pandora’s Doos Dodenkerkhof Zilveren Schatkist


Bloedige Beproevingen:

 Moeilijkheidsgraad:★★★

 Op deze plek der beproevingen bevinden ze zich de Beproevers, persoonlijk geselecteerd door Arcolyte. Onder hen legendarische helden blakend van goedheid, maar ook historische schurken die boete proberen te doen. Tussen hen in staat de de legendarische Lain, ooit de held van het keizerrijk. Menig tegenstander heeft het onderspit moeten delven voor hem en zijn krijgspaard. Maar Lain werd overmoedig, wilde meer en meer macht. Op het moment dat het keizerrijk een van haar moeilijkste momenten kende doodde hij het hoofd van der ridderorde Delainy. Lain nam hem zijn macht af en medailles af, en wilde zelf de hoogste bevelhebber van de keizerlijke garde worden. Hij voerde een politiek van geweld en onderdrukking, en niet weinig ridders van het keizerrijk die zich tegen hem hadden gekeerd vonden de dood. Vanwege deze daden kwam hij bekend te staan als de Ridder des Oordeels. Tot het moment dat Arcolyte zijn wrede beleid een halt toeriep. Om boete te doen voor zijn wrede daden, is Lain de Tweede Beproever geworden. Toch is er een verschil tussen hem en Sprititu Zwaardicus Farrate: Lain’s hart is nog immer vervuld van haat en wraak.

 Monsters:Griffioen Berserka Zwaardvechter Berserka Ridder des Oordeels Lain(Baas)

 Willekeurige lokaties:Pandaro’s Doos Mysterieuze Schatkist Reiziger’s Bundel


Nachtmerrie Beproevingen:

 Moeilijkheidsgraad:★★★

 De nachtmerrie Koretex is een afstammeling van Droomgod Arcadius. Hij is een van de duistere goden die heersen over het landschap der dromen. Zonder een fysiek lichaam, in de gedaante van een schimmige ziel, is hij de schepper van nachtmerries. Noch de goden, noch de demonen konden hem verslaan, maar tijdens de Grote Oorlog tussen de goden en de duistere wezens werd Koretex verliefd op de Godin van het Leven Gillia. Na de Honderdjarige Oorlog besloot Gillia om haar plaats tussen de Goden op te geven. Zij verliet het hemelse, daalde neer en werd de Meesteres der Beproevingen. Koretex ging haar achterna, en zo gebeurde het dat ook hij een van de Beproevers werd. Zodra je in zijn domein aankomt zul je merken dat de scheidslijn tussen droom en werkelijkheid vervaagt. Enkel wanneer je Koretex verslaat zul je de nachtmerrie die zijn wereld is kunnen verlaten.

 Monsters:Nachtmerrie Jager Nachtmerrie Aanstormer Nachtmerrie Bewaker Nachtmerrie Koretex(BOSS)

 Willekeurige lokaties:Pandora’s Doos  Reiziger’s Schatkist Zilveren Schatkist Dodenkerkhof


Inner Demon Beproevingen:

 Moeilijkheidsgraad:★★★

 

Xin Daimon Lasaloi behoort tot de adel onder de goden. Hij beschikt over de kracht om zowel het hart als de ziel van wie dan ook te manipuleren. Ook is Lasaoi in het bezit van een fragment van de Godenwijs, wat hem zelfs in de kringen der Goden gevreesd maakt. Toch verloor Lasaloi het tijdens de Honderdjarige Oorlog van de heren der Diepten, in het bijzonder van de Koning der Zielen Safirax. Lasaloi werd gedwongen tot slavernij, en verloor zowel zijn fragment van de Godenwijs als zijn titels. Hij werd een marionet in de handen van het Legioen der Diepten. Deze vernedering, deze schaamte zou Lasaloi nooit meer kunnen vergeten. Toen Safirax werd verslagen door Arcolyte en Lasaloi’s ziel werd bevrijd, zwoor hij de wil van Arcolyte uit te voeren, en niet te rusten voordat de Deimos Plaag van de aardbodem verdwenen is. Zodoende werd hij een van de Beproevers, wachtend op degene die sterk, machtig en dapper genoeg is om zich de gelijke van Arcolyte te kunnen noemen. Monsters:Oerhongerige Deiwolf Zielkauwende Deiwolf Xin Daimon Lasaloi(Baas)

Willekeurige lokaties:Pandora’s doos Zilveren Schatkist Mysterieuze Schatkist


Chaos Beproevingen:

 Moeilijkheidsgraad:★★★

 God van de Chaos Baal is een der beschermgoden van de Minotauri en beschikt over de haast ontembare en zeer krachtige Chaos Magie. Dit stelt hem in staat om de Minotauri te voorzien van bovennatuurlijke krachten. Baal is de meest rechtvaardige der Minotauri Goden, tijdens de Honderdjarige Oorlog, toen het Yaarlman Keizerrijk op het punt stond uit elkaar te vallen, moe als zij was van de langere strijd tegen de legioenen van het kwaad, zorgde Baal ervoor dat de Minotauri hun offensief tegen het keizerrijk stopte. Baal ging op zoek naar de Ossenkeizer Kaan en smeekte hem om Knots te doen afzien van de aanval op Yaarlman. Maar Baal was in een gruwelijke val gelopen, en werd door Kaan opgesloten in de Toren der Heiligdommen. Toen Kaan verslagen werd en Baal zijn vrijheid wederom terugkreeg zwoor hij de mens de helpen in zijn gevecht tegen het Legioen der Diepten. Na de Campagne verzocht Baal Arcolyte om een der Beproevers te mogen worden. Dit alles om de dag te mogen meemaken dat de duistere krachten der Diepten volledig zijn verdwenen.


Monsters:Chaos Krijger Chaos Waker Chaos Bodyguard God der Chaos Baal(Baas)

 Willekeurige lokaties:Pandora’s Doos Reiziger’s Bundel Beproevingshut


Doodsbeproevingen:

 Moeilijkheidsgraad:★★★

 “Wie de de Diepten en haar helse vuren wil trotseren, zal eerst de Test des Doods moeten doorstaan.” Aldus Arcolyte, voordat hij op zijn reis vetrok, tegen de Drakenkoning Jalohr. Tijdens de Honderdjarige Oorlog werden de sterkerste Legioenen van het land, die van de Schaduw en de Schimmen, overmeesterd en vervolgens tot slaven gemaakt door de Vuurdemoon Yalosh. Onder zijn bewind werd dit marionettenleger gebruikt om de mens uit te roeien. Dit was het moment dat de Bevelhebber van het Schaduwlegioen Lyracus zijn menselijkheid opgaf en een demoon werd die zijn leven aan Yalosh verkocht in ruil om te overleven. De bevelhebber der Schimmen Yabihl hield daarentegen het hoofd koel en leidde zijn schimmenlegioen door de talloze gevechten tegen het legioen der Diepten. Toen Arcolyte en Yalosh na hun gevecht samen verdwenen kreeg hij en zijn legioen hun vrijheid terug. Arcolyte eeuwig dankbaar zijnde, zocht Yabihl de Drakenkoning Jalohr op en smeekte hem om een der Beproevers te mogen worden. En zo werd Yabihl en zijn leger deel van de Beproevingen en vormen zijn een van de grootste uitdagingen in dit gebied. Monsters:Schimmige Zwaardvechter Schimmige Ridder Duistere Yabihl(Baas)

 Willekeurige lokaties:Pandora’s Doos Dodenkerkhof Reiziger’s Bundel Mysterieuze Schatkist Beproevingshut


Zielsbeproevingen:

 Moeilijkheidsgraad:★★★

 Ooit was de Godin van het Leven Gillia een der zestien hoofdgoden. Zij was de beste, de mooiste, en niemand overtrof haar op het gebied van goddelijke krachten. Ook heerste zij over een der fragmenten van de godenwijs. Toen de Deimos Plaag haar offensief begon om de wereld der mensen aan te vallen, snelde zij naar de Goden toe om hen op te trommelen en de mensheid te beschermen. Tot haar grote teleurstelling en schrik kwam er geen enkele reactie aan de kant der goden. Het leek of het hen niets kon schelen. En zo kwam het dat ontelbare mensen hulpeloos ten prooi vielen aan de demonen, zelfs het Keizerlijk Altaar kwam zodoende in het geding. Om deze grootste ramp zo snel mogelijk de kop in te drukken, besloot Arcolyte op zoek te gaan naar Gillia. Hij vroeg haar om haar fragment van de Godenwijs af te zijn, opdat hij direkt naar Yalosh de Vuurdemoon kon afdalen om de strijd met hem aan te binden. Gillia stemde hiermee in. Maar de kracht van Yalosh was te groot, en Arcolyte moest de kracht van het fragment volledig gebruiken, en hij Yalosh verdwenen in een bloedige strijd. Gillia vernam van grootste afstand de wil van Arcolyte, besloot haar plaats tussen de goden op te geven en stichtte samen met de Drakenkonig Jalohr de Plaats der Beproevingen. Zo kwam het dat Gillia de Meesteres der Beproevingen werd, en zo ging zij op zoek naar een waardige opvolger voor de wil van Arcolyte, de dappere strijder or strijdster die de kracht der diepten voor eens en voor altijd zal verwoesten.


 Monsters:Zielsplijtende Deibeer Zielkauwende Deibeer Meesteres der Beproevingen Gillia(BOSS)

 Willekeurige lokaties:Pandora’s Doos Reiziger’s Bundel Zilveren schatkist Mysterieuze Schatkist