Ervaren

Huidige Locatie> Home> Ervaren

Geists

Gepubliceerd: 2015-07-09

Geists

 

Bij het bereiken van niveau 50 zal de speler een Geist ontvangen, deze zal samen met de speler opgroeien en aan zijn zijde strijden. Wat betreft Geists zijn zowel het vechten als het cultiveren van belang, hieronder volgt een nadere toelichting.

 

 

 

 1. Het Geist-systeem

 

Verkrijgingswijze van Geists:

 

 a. Zodra de speler niveau 50 bereikt heeft zal hij na het voltooien van een introductiequest het Geist-systeem kunnen activeren, hierbij ontvang je ook een willekeurige Geist van groene kwaliteit. Ook kan je in de Hemelstad naar Geistonia om daar Geists te verzamelen.

 b. In Geistonia kunnen aan Geists gerelateerde items worden verzameld en omgewisseld, met een beetje geluk kan je Geists van groene en blauwe kwaliteit verkrijgen. Op de verschillende lagen van Geistonia zijn Geists van verschillende elementen te vinden, om Geistonia te verlaten kun je rechtsonder op het scherm klikken.

 

De kleurkwaliteit van Geists:

 

 Geists zijn in de volgende kwaliteiten onderverdeeld: wit, groen, blauw, paars en oranje. Door het verhogen van de kwaliteit zal het huidig aantal statpunten van de Geist toenemen en ook de bovengrens van de stats

 

Het versterken van Geists:

 

 Naarmate het spelkarakter exp ontvangt, zal de Geist ook exp ontvangen, maar het niveau van Geists kan nooit dat van het spelkarakter overstijgen, Geists die niet in strijdmodus staan, kunnen bij de Boerderij mediteren om exp te ontvangen. Door te absorberen kan de Geist die absorbeert 50% van de exp-punten ontvangen van de Geist die geabsorbeerd wordt.

 

 

 2. Geists in de strijd

 

Afhankelijk van welke soort Geist je in strijdmodus plaatst zullen de effecten op je stats verschillen, b.v.: een watergeist zorgt voor een toename van 3% van zowel fysieke als magische defensie, een windgeist zorgt voor een toename van 5% van fysieke defensie.

In een gevecht zijn er 2 mogelijke statussen voor een Geist: volgen en ontwaken.

 

 a. Volgen:

 

 Een Geist in strijdmodus beïnvloedt de stats van de speler en zijn daarmee dus vergelijkbaar met Troepen, het verschil is echter dat Geists geen positie innemen zoals Troepen dat doen. In een gevecht kunnen Geists om de 2 ronden een skill inzetten. Het effect van die skills is onafhankelijk van de defensiestats van het doelwit en ze zullen niet geblokt worden.

 

 

b. Ontwaken:

 

 Als in een gevecht de ontwakingsmeter is volgelopen en je de ontwakingsfunctie met de spatiebalk activeert, zullen de speler en de Geist tot een geheel worden en zal het uiterlijk van de Geist worden aangenomen, dan kunnen alleen de Geist ontwakingsskills worden gebruikt. In deze toestand zal de gevechtssituatie volledig veranderen en kan er schade worden toegebracht aan alle vijandelijke doelwitten.

 

 

 De ontwakingsmeter loopt vol naarmate het gevecht voortduurt, dit proces kan versneld worden door bepaalde Geist skills.

De ontwakingsstatus houdt ongeveer 1 minuut aan, na afloop van de ontwaking zal het HP van het karakter gelijk zijn aan het HP zoals het tijdens de ontwaking was.

 

3. Het cultiveren van een Geist

 

Het krachtniveau van de Geist is afhankelijk van het niveau, de kwaliteit, de stats en de skills van de Geist.

 

Geist stats

 

Na het activeren van een Geist zal deze willekeurig stats toebedeeld krijgen, steeds als een Geist een niveau stijgt zullen zijn stats met een bepaald aantal toenemen en krijg je 5 statpunten die je naar eigen keuze kan verdelen. Door op Reset te drukken kunnen de punten opnieuw verdeeld worden.

 

 

  

Stats Versterken:

 

Met Concentratie Parels kunnen de stats van Geists worden verhoogd, deze parels kunnen worden verkregen door Geists op te offeren. Bij het versterken zal steeds een willekeurige stat worden uitgekozen om te versterken, als eenmaal het maximum van een stat is bereikt, kan deze niet verder worden versterkt, door middel van Evolutie kan de bovengrens van een stat worden verhoogd.

 

 

Alle verkregen Geists zijn ongebonden en deze kunnen op de veiling verkocht worden.