Ervaren

Huidige Locatie> Home> Ervaren

Gildestrijd

Gepubliceerd: 2014-09-23

 

Gildestrijd

 

Voel je je, ondanks heerschappij over vele stadabewoners, eenzaam, omdat het je aan strijdkameraden ontbreekt? Heb je verstrekkende ambities de wereld aan je wil te onderwerpen, maar moet je het stellen zonder wapenbroeders aan je zijde? Wellicht beheers je vele militaire strategieën, maar zijn er geen tegenstanders waar je deze op kan botvieren……

Dan kunnen deze ergernissen nu in één keer aan de kant geveegd worden, want in de van mysterie en magie doordrenkte wereld van Legend Online hoef je slechts een machtig Gilde op te richten.

 

 (Het Gildevenster)

 

 De overwinnaar heft zijn gelaat zelfvoldaan ten hemel, terwijl de verliezer vernederd zijn wonden likt. Meedogenloze natuurwetten zoals het recht van de sterkste komen volledig tot uiting in een nieuwe speloptie van het alom geprezen meesterwerk uit de stal van 7Road, Legend Online, genaamd Gildestrijd.

 (De Schildtoren van een van de strijdende partijen)


1. Het opbouwen van een Gilde

Om het onderlinge contact tussen gildeleden te bevorderen, is er de Gildechat in het spel opgenomen, waarmee de leden volop ideeën kunnen uitwisselen. Naarmate het niveau van het Gilde toeneemt, en daarmee ook het niveau van de gebouwen, zullen de leden ook des te meer voordelen genieten.


2. Openingstijden van Gildestrijd:

Elke maandag, woensdag en vrijdag zal er van 20:00 tot 21:00 een gildestrijd plaatsvinden.

 

3. Regels Gildestrijd

   - Elke zondag selecteert het systeem de 8 Gildes met het hoogste krachtniveau om te worden ingedeeld voor de competitie. De eerste ronde zal op maandag om 20:00 plaatsvinden.

   - De deelnemers aan Gildestrijd worden gekozen door de Gildeleider, met een limiet van vijftig spelers.

   - Na de eerste ronde gaan de vier Gildes die hebben gewonnen in paren door naar de volgende ronde, hetzelfde geldt voor de vier Gildes die hebben verloren.

   - Dit patroon herhaald zich totdat de drie rondes van Gildestrijd voorbij zijn. Na afloop worden de Gildes gerangschikt in overeenstemming met de strijdresultaten, de leden van alle participerende Gildes zullen een ranking-beloning ontvangen.4. Beoordelingswijze van winst en verlies:

- Het strijdperk zal op voorhand gesloten worden wanneer het verschil tussen de punten van beide zijden meer dan een vooraf bepaalde hoeveelheid is. De zijde met de meeste punten wint.

- Als het verschil in punten niet de genoemde hoeveelheid bereikt, zal wanneer de tijd verstreken is de zijde met de meeste punten winnen.

- Punten kunnen voornamelijk worden verkregen door de Schildtoren van het rivaliserende Gilde aan te vallen. Behalve door middel van het bezetten van de Mysterieuze Torens van de tegenpartij en zo schade toe te dienen aan de Schildtoren, kan de Schildtoren ook direct worden aangevallen voor punten. Simpel gezegd is het zo dat als aan de Schildtoren van de tegenpartij een bepaalde hoeveelheid schade wordt toegebracht, diezelfde hoeveelheid zal worden opgeteld bij de punten van je eigen zijde.  

5. Gildestrijd Beloningen:

 I. Beloningen per ronde

A. De beloningen bestaan uit Eer en Medailles (Hoe hoger je eretitel, des te hoogwaardiger de uitrustingen die je in de Arenawinkel kunt aanschaffen. Medailles kunnen in de Arena Winkel worden omgeruild voor kostbare wapens en items)

B. Zowel bij zege als nederlaag zullen er beloningen worden verkregen. Hoe korter de tijd waarin een Gildestrijd beslecht wordt, des te meer beloningen de winnende partij ontvangt. Andersom geldt dat hoe langer een Gildestrijd voortduurt, des te meer beloningen de verliezende partij ontvangt.

C. De beloningen worden uitgereikt aan de gildeleden die hebben deelgenomen aan de Gildestrijd.
   D. Na afloop van elke ronde zullen de beloningen direct in de rugzakken van de spelers geplaatst worden. 
 

2. Wekelijkse beloningen

A. Ook worden er wekelijkse beloningen uitgedeeld op basis van de ranking. Hoe hoger een Gilde in de ranking staat, hoe rijker het daarvoor beloond wordt.
   B. Alle spelers binnen een Gilde zullen Zielkristallen ontvangen, de top drie spelers ontvangen nog eens een extra aantal Mountstenen. De beloningen zullen na afloop van de wekelijkse Gildestrijd per mail naar de inbox van de spelers worden verzonden.

   Zielkristallen kunnen gebruikt worden om het niveau van Zielscriptie te verhogen en zijn daarmee een belangrijk verbruiksvoorwerp voor het doen toenemen van de effectiviteit van Edelstenen.

   Mountstenen zijn belangrijke items voor het verhogen van de attributen van Mounts.

 

Gildes kunnen in overeenstemming met hun ranking verscheidene “Gildestrijd Schatkisten” ontvangen, deze beloningen zullen naar de Gilde Schatkist worden verzonden, de gildeleider kan de schatkisten vervolgens verdelen onder de gildeleden.

   Door het openen van de Gildestrijd Schatkisten kunnen kostbare items worden verkregen.