Ervaren

Huidige Locatie> Home> Ervaren

Achtergrondverhaal

Gepubliceerd: 2014-04-23

 

Duizend jaar geleden, toen het Legioen der Diepten met aan het hoofd de Vuurdemoon Yalosh de wereld der mensen binnenviel, werd het Yaarlman Keizerrijk doelwit van een genadeloze aanval. De oorlog dompelde de wereld onder in bloed en angst, en van het land van Gaia tot het land van Faahm was het vuur van de oorlog te zien. Na eeuwen van strijd, die de prachtige en vredige graslanden en wouden deed veranderen in woestijnen en moerassen, zorgde het grote verschil in strijdkracht tussen mens en demoon ervoor dat het keizerrijk grote verliezen leed. En in dit moment, toen de wanhoopskreet der mensen klonk, waren de legendarische en machtige goden nergens te bekennen. Het antwoord was slechts stilte, en alles leek verloren.


De mensen begonnen te wanhopen, maar in het zelfde tijdperk dat de mens door de goden werd verlaten, verkreeg de mens ook een sprankje hoop. Er was namelijk nog een grootste held, Zwaardmeester Arcolyte.

Als de eerste en fierste krijger van het Yaarlman Keizerrijk, besloot hij op dit moment van grote moeilijkheid in zijn eentje de hoogste leider van de Diepten uit te dagen voor het duel. Hij zou de zieke plant van deze eindeloze strijd met wortel en al uit de grond rukken. Voor dit doel, heeft het Keizerlijk Altaar een ultiem wapen - een van de 7 fragmenten van de legendarische Godenwijs, het heilige zwaard van Shailaan, aan hem geschonken. Behalve het zwaard, was de gehele hoop van het mensenras geschonken aan Arcolyte.


Wanneer je de epische gedichten van de mensen lees, zul je de volgende beschrijving van Yalosh tegenkomen—“Hij staat symbool voor het Vagevuur, nageslacht van de Godin van het Duister Darsuria en Zonnegod Salos. Zels de Dodengod vreest hem. Op zijn rode huid brandt het ondoofbare hellevuur, op de rug van zijn enorme lichaam steken de Vleugels van de Pijlloze Diepten. Waar hij gaat zal zelfs de lucht vlam vatten…”. Volgens velen de sterkste heerser van de Diepten, Vuurdemoon Yalosh, door zijn aderen loopt het bloed van zijn ouders, de kracht van de Zonnegod vermengt met het verlangen naar destructie van de Duistere Godin. Onder zijn leiderschap heeft het Legioen der Diepten en de Gevallen Engelen verwoesting en chaos naar de wereld gebracht. Geen enkel wezen zou het durven zich te verzetten tegen deze vreselijke kracht. Sommigen beweren zelfs dat, zelfs wanneer de Wereldmaker zelf zou wakker worden, ook hij niets aan deze ramp zou kunnen doen.

En dit is wat Arcolyte te wachten staat, maar hij was zonder angst. Na talloze gevechten was hij eindelijk aangekomen bij het Paleis der Diepten, bij Yalosh. Hoewel zijn lichaam verwond was en zowel zijn bloed als dat van zijn tegenstanders zijn zicht belemmerden, waren zijn oren gevuld met de kreten om help en het gehuil van 1000 jaar lang oorlog. Dit gaf hem moed, en zijn wilskracht werd sterk als staal. Shailaan’s kracht zorgde ervoor dat zijn tot het bot vermoeide lichaam opbloeide, hij zou niet verzaken, hij zou de mensen redden.

 

“Je moed is bewonderenswaardig, Arcolyte, maar je zult niets veranderen. Spoedig zal ik iedereen en alles in mijn weg verwoesten. Het Yaarlman Keizerrijk zal van mij zijn.”


“Yalosh, het stopt hier, Shailaan heeft me verteld over de bedoelingen van de Wereldmaker, je zult nooit slagen

“Godenwijs…het Heilige zwaard van Shailaan, dit alles komt me bekend voor. Dit is het wapen van mijn vader. Wereldmaker of niet, ik vrees niets, ik vrees niemand. Arcolyte, kniel voor me en bid voor dat restje zielig leven dat je nog hebt. Ik zal je promoveren tot hofgeneraal in mijn legioen
van Diepten en van het Vuur.”


“De glans en de pracht van de Godenwijs zullen dit land wederom doen blaken, wij vechten nu, Yalosh, en al je verotting en duistere verlangens zal ik wederom verbannen naar de Diepten!”


 ……


Hoe het gevecht verliep tussen Heilige Zwaardmeester Arcolyte en Vuurdemoon Yalosh, en wie won en wie verlies, heeft niemand ooit kunnen vaststellen. De Duizendjarige oorlog, echter, hield op toen zijn getweeen verdwenen. Na dit, keerde Het Legioen der Diepten terug naar de ondergrondse wereld van het duister, ook de gevallen engelen vlogen terug naar hun verlate achterlanden. En de mens zou wederom een lange periode van vrede en voorspoed tegemoet gaan.

Maar de littekens die de oorlog had achtergelaten op het land verdwenen niet. Het ooit zo machtige Yaarlman Keizerrijk was bezig uit elkaar te vallen en de honderden stammen zagen hun kans schoon toe te slaan. Het land werd verwoest, chaos heerste, en de mensen hoopten vurig op de geboorte van een nieuwe held, een held die hen terug zou brengen naar de dagen van vrede, de dagen zonder oorlog en bloed. Dit is het nieuwe hoofdstuk van de Legende, Legend Online.