Veteraan

Huidige Locatie> Home> Veteraan

Doolhof Dieptenhof

Gepubliceerd: 2013-10-10

Het spel gevat twee soorten doolhoven, het Doolhof en het Diepten hof

Doolhof:

Het doolhof telt 100 lagen, je kunt dagelijks 1 maal gratis het doolhofin om hier te strijden. In totaal kun je 2 maal het doolhof in, de tweedekeer die je een Doolhofmunt te gebruiken om binnen te komen.

 

 Wanneer de speler niveau 23 heeft bereikt wordt het Doolhofbeschikbaar

 

Nadat je het Doolhof hebt betreden zul je op elke laag een monstertegenkomen. Per 5 lagen verschijnt er willekeurig een verschillend aantal schatkisten. Na het verslaan van je tegenstander kun je door naar devolgende laag.

 

“Doolhofmunt”:

De “Doolhofmunt” is het betaalmiddel voor items in de Doolhof Winkel.Wanneer je het Doolhof hebt betreden zul je elke 5 lagen een GoudenSchatkist tegen het lijf lopen. Deze schatkisten zullen telkenswillekeurig een aantal Doolhofmunten bevatten, ook zul je erin edelstenenen zeldzame items vinden. Deze “Doolhofmunten” kun je in deDoolhofwinkel gebruiken om in te wisselen voor allerlei zeldzame itemsen uitrustingen. Doolhofmunten kun je via gevechten in het doolhof verkrijgen

 

 

:Houdt bij op welke laag je je bevindt enhoeveel EXP je in totaal hebt verkregen.

 

Dieptenhof : 

 

De duistere kracht der Diepten hebben ervoor gezorgd dat hetDieptenhof werd gegraven niet ver van je stad. Deze diepe plek vanverdoemenis en vederf is de verzamelplaats van sterke en kwaadaardigewezens. Ze vormen een groot gevaar voor het Yaarlman Keizerrijk, en hetKeizerlijk Altaar heeft alleen de sterkste onder heersers opgeroepen omhen te bestrijden. 

 

“Dieptenhof”speluitleg:

 

1.Wanneer je het Doolhofmenu opent zul je links een tab zien metDieptenhof.

 

 

2. Alleen spelers die de honderd lagen van het Doolhof hebbendoorgelopen, hebben toegang tot het Dieptenhof. Wanneer je dit niet hebtgedaan zul je een melding te zien krijgen dat je eerst het Doolhof zultmoeten overwinnen.

 

3.In het Dieptenhof heb je o.a. een ranglijst, voorbeelden van dete verkrijgen buit en een log van je prestaties aldaar.

 

4.Er wordt bijgehouden op welke laag jebent en hoeveel EXP je in totaal hebt verkregen.

 

5.In het“Ditmaal verkregen items”scherm kun je checken welkebeloningen je allemaal al binnen hebt in het Dieptenhof.

 

 6. Spelers kunnen op hun weg in het Dieptenhof op elke moment dezelokatie verlaten. Wanneer zij de volgende keer terugkomen kunnen zeverder waar ze gebleven waren. De speler zal hierbij geen extradoolhofsleutels hoeven uitgegeven en ook niet een extra doolhofentreeverspillen.

 

 7. Dagelijks hebben spelers eenmaal de kans om in het Dieptenhofte strijden, hierbij zul je 3 Doolhofsleutels moeten uitgegeven.Dagelijks wordt om 5:00 ‘s ochtends je doolhofentrees gereset.

 

8. Telkens wanneer de speler 10 lagen heeft geklaard (dus bij 10,20, 30 etc.) zal er een Serverwijde aankondiging worden gedaan, bijvoorbeeld “Gefeliciteer Heerser X met klaren van Laag 10 van hetvreselijke Dieptenhof!”